Arabuluculuk Sistemi Nedir?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan alternatif bir çözüm yöntemidir. Ülkemizde de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir "alternatif bir çözüm yöntemi olarak" uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır.

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği ve icra edilebilir özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde mümkündür. Arabuluculukta taraflar aralarındaki hukuki ihtilafı objektif, tarafsız, bağımsız bir uzman kişi (arabulucu) yönetiminde müzakere ederek kendileri çözüme ulaştırırlar. Arabuluculuk faaliyeti karşılığında arabulucu arabuluculuk asgari ücret tarifesi uyarınca ücrete hak kazanır. Arabuluculuk ücreti aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit olarak ödenir.