slider slider slider
Hukuk, Adalet
ve GÜVEN
Hızlı Etkili Yasal Çözüm için
Hukuk, Adalet, Güven
Hukuk, Adalet..
VE GÜVEN

Büromuz; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık ve arabuluculuk tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir. Yargıya intikal eden uyuşmazlıkların takibinde titiz bir ekip çalışması ile her türlü senaryoyu değerlendirerek hedefe ulaşmak amaçlanmaktadır.

Online olarak avukata soru sorma bölümümüze girerek yargıyla ve açmayı düşündüğünüz dava ile ilgili tüm sorularınızı sorabilir, adli yardım alabilirsiniz. Yan taraftaki alanları doldurarak sorunuzu iletiniz, faaliyet alanına göre ilgili avukatımız en hızlı şekilde sorunuza dönüş yapacaktır. Bilgileriniz Gizlilik Politikamıza göre kesinlikle gizli tutulmaktadır.

Sulh Hukuk Bürosu

Hukuk Büromuz ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerine avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Temel yaklaşımımız, müvekkillerimizin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak ve en hızlı şekilde karşılık verebilmektir. 

Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Müvekkillerimize ait her türlü bilgi ve belge, sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza edilmektedir. Büromuz müvekkillerine kaliteli hizmet sunabilmek için, ulusal ve uluslararası alanda çalışan diğer hukuk bürolarıyla ve konularında uzman kişi ve kurumlarla çalışmakta ve mütalaa almaktadır.

Devamı
about

FAALİYET ALANLARIMIZ

Büromuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Makale & Yayınlar

Çalışma alanlarımızla ilgili yazılı, görsel basında yayınlanmış makale ve yazılarımız ziyaretçilerimize yaşadıkları hukuki süreçte fikir verecektir.

news

Sosyal medya kayıtları ve telefon sms mesajı hukuka uygun delil midir?

Hayatın hızlı akışı karşısında artık hepimiz cep telefonlarımızı ve sms’leri, özel hayatımızda olduğu kadar, iş hayatımızda da iletişim şekli olarak kullanmaktayız. Peki, çoğu zaman önemli onaylar vermekte de aracı olarak kullandığımız sms’ler yasal olarak delil midir?

Devamını Okuyun
news

İflas ertelemeye ohal yasağı, alternatifler ve yeni yasal düzenlemeler

31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınmasına ve Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılmasına Dair 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de iş dünyasını yakından ilgilendiren bir tedbire yer verilerek, zor durumdaki şirketlerin son yıllarda sıklıkla başvurdukları iflas erteleme talepleri, OHAL süresince yasaklanmıştır.

Devamını Okuyun
news

Faturanın ispat gücü ve faturaya itiraz

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ticari davalar da hukuk davaları gibi aynı usul kanununa (HMK’na) tabiidir. Fakat Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenen fatura ile ilgili hükümler, diğer gerçek şahıslara nazaran daha fazla özen gösterme borcu olan (basiretli bir iş adamı gibi hareket etme mükellefiyetinde olan) tacirler ve ticari işletmeler esas alınarak düzenlenmiştir. 

Devamını Okuyun

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Emekli Maaşları Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşları kural olarak haczedilemez. Takip kesinleştikten sonra borçlunun muvafakatı (onayı) halinde haczedilebilir.

2. İdari Davaların Açılması

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir.

3. Dilekçe Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Bir avukatın/hukukçunun yardımını almanız yararlı olacaktır.

4. Ceza Muhakemesinde Uzlaşma

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir.

5. İfademi Değiştirebilir Miyim?

Konuşmama hakkınız olduğu gibi önceki söylediklerinizi değiştirme hakkınız da bulunmaktadır.

6. Mal Beyanı Nedir?

Borcu karşılayacak miktarda malvarlığınızı açıkça bildireceğiniz bir dilekçedir.

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa,
adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

'Gandhi'