İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz, alacaklı veya borçlu sıfatıyla icra takiplerine taraf olan müvekkillerinin haklarını korumasına yardım etmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, alacakların tahsili veya müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin durdurulması için gerekli itiraz ve başvurularak yapılarak, icra ve iflas hukukunun tanıdığı menfi tespit vs dava ihtimalleri değerlendirerek, hukukun elverdiği tüm olanaklar kullanılır.

Konkordato komiseri olarak eğitim almış uzman ekibimiz tarafından konkordato davaları başarı ile yürütülmektedir.