Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz, gayrimenkul hukuku kapsamında özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet sağlanılmaktadır: 

 • İdarece teklif edilen bedellerin düşük kaldığı durumlarda, bedel arttırımı davalarının açılması ve takibi
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarının açılması ve takibi
 • Sebepsiz zenginleşme davalarının açılması ve takibi
 • Arsa payının düzeltilmesi davası
 • Riskli yapı tespitine itiraz ve takibi
 • El atmanın önlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Ecrimisil davalarının açılması ve takibi
 • Tapu tescili davalarının açılması ve takibi
 • Tapu iptal davalarının açılması ve takibi
 • Önalım (şufa) advalarının açılması ve takibi
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İpotek ve rehin tesisi ve fekki işlemlerinin yürütülmesi

Konularında hizmet verilmektedir.