Şirketler İçin Sürekli Hukuki Danışmanlık

Hukuk Büromuz, şirketlere aşağıdaki konular kapsamında sürekli hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

  • Müvekkillerimizin, müşterileri ile yapacağı sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve yasal şartlara uyarlanması
  • Müvekkillerimizin bünyesindeki çalışanları ile olan hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve yasal şartlara uyarlanması
  • Gerektiğinde, muhataplara ihtarname düzenlenmesi ve cevabi ihtarnamelerin hazırlanması 
  • İcra takiplerinin hazırlanması, başlatılması ve takip edilerek, alacak tahsili