Tüketici Hukuku

Hukuk Büromuzda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vb. ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet verilmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

  • Abonelik sözleşmesi davaları
  • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
  • Ayıplı mallardan doğan davalar
  • Kredi kartı sözleşmesi davaları
  • Paket turlardan doğan davalar
  • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar
  • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
  • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması