Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler

Hukuk Büromuz, gerek sürekli hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında, gerekse münferit talepler doğrultusunda, her konuda kapsamlı ve müvekkillerinin haklarını koruyan sözleşmeler hazırlayarak şirketlerin ve şahısların menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle aşağıdaki konularda sözleşmeler düzenlenmektedir:

 • Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, 
 • Ortaklığın devri / hisse devri sözleşmeleri, 
 • Satış sözleşmeleri,
 • Alacağın devri – temlik sözleşmeleri,
 • Satış vaadi sözleşmeleri,
 • İmalat sözleşmeleri,
 • Tek satıcılık ve rekabet yasağı sözleşmeleri,
 • Alacak-borç yapılandırma sözleşmeleri,
 • Komisyon sözleşmeleri,
 • Evde hizmet sözleşmeleri,
 • Konut – işyeri kira sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanmasında kapsamlı hizmet vermektedir.


Bunun dışında Borçlar Hukuku kapsamında;

 • Haksız fiil nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları
 • Alacak davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • Sebepsiz zenginleşme davaları
 • Haksız rekabetten kaynaklanan maddi tazminat davaları
 • Kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat davaları
 • Bedensel zarar ve ölüme dayanan maddi-manevi tazminat davaları