Deniz Hukuku

Hukuk büromuz, gerek Türk Kara Sularında gerekse diğer denizlerde meydana gelen Deniz Hukuku'na ilişkin olarak Gemi Kurtarma ve Tahkim hususunda deneyimli ekibi ve yurtdışında ve Türkiye'de bulunan danışmanları ile Armatörler, Gemi İdarecileri, Sigortacılar ve Yüklenicilere hızlı cevap ve çözümler sunmaktadır. Özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet sağlanmaktadır. 

  • Gemi Kazaları & Kurtarma
  • Taşımacılık Sözleşmeleri - Konşimento 
  • Gemi Enkazı Kaldırma & Kurtarma
  • Navlun Mukaveleleri
  • Deniz Sigortaları (Deniz sigorta taleplerinde anlaşmazlıkların yönetimi, Deniz sigorta hukukunun prensipleri, deniz sigortaları, P&I kulüpleri, denizcilikte sigorta talepleri, kuru yük ve tanker yükü sigorta talepleri, tarafların sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıklar)