Miras Hukuku

Hukuk büromuzda, miras ile ilgili anlaşmazlıklar dışında hukuka uygun ve geçerli vasiyetname hazırlanması, miras bırakan kişinin mirası vefatından önce tek bir kişiye devretmesi ve benzeri sorular hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

  • Mirasın Reddi davası
  • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası
  • Vasiyetname hazırlanması
  • Miras bırakanın tapu hisselerinin mirasçılara devri
  • Miras Paylaşım Sözleşmesi (miras taksim sözleşmesi)
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
  • Mirastan Feragat Sözleşmesi