Dilekçe Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Bir avukatın/hukukçunun yardımını almanız yararlı olacaktır.