İdari Davaların Açılması

Devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması demektir.